Polityka Jakościowo - Środowiskowa

Priorytetowym celem Przedsiębiorstwa REMA Sp. z o. o. z siedzibą w Brzezinach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości sprzedaży zaopatrzenia technicznego dla wielu gałęzi przemysłu oraz wykonywanie elementów z tworzyw sztucznych techniką obróbki skrawaniem na podstawie rysunków Klientów lub własnych.

Problematyka ochrony środowiska odgrywa istotną rolę w świadomości Zarządu, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.

Nasze cele realizujemy poprzez:                                                                     

 •  stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klientów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 
 • produkcję i sprzedaż wyrobów wysokojakościowych, spełniających wymagania Klientów,
 •  indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 •  stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 •  ciągłe umacnianie pozycji na rynku,
 •  przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy,
 •  doskonalenie wszystkich procesów realizowanych w Naszej firmie,
 •  ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 •  stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła, 
 •   prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności, poprzez segregację, zabezpieczanie lub przekazywanie do recyklingu czy unieszkodliwiania,
 •   uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
 •  zapewnienie by realizacja działalności prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN – EN ISO 9001:2009 i PN – EN ISO 14001:2005.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę jakościowo-środowiskową firmy wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.